En vinst av Jonna med väldigt bra racing.

Spänningen fortsätter imorgon 😍