Vinden är stark idag och det är ordentligt med vågor längst ut i banan. Det blir en ordentlig utmaning i alla klasser.

Det är lite försenat och Jonna kommer köra strax efter 12 första gången.